Trafik Sigortası Hasarlarından Yapılşması Gerekenler

TRAFİK SİGORTASI HASARLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

Temin  edilmesi gerekli belgeler

 • Sigorta poliçenizin ve varsa ek belgelerinizin fotokopisi
 • Sigorta prim ödemelerinizi belgeleyen makbuz veya diğer belgelerinizn fotokopileri (Eğer poliçeniz aynı zamanda makbuz yerine de geçerli ise bu madde geçerli değildir)
 • Hasar bedelini ve oluşunu açıklayan yazılı bildiriminiz.(Hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi de mutlaka belirtilecektir)

Maddi Hasarlarda

 • Trafik kazası tespit tutanağı,Karakol görgü ve tespit tutanağı,ifade tutanakları
 • Tutanaklarda kusura ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı takdirde Bilirkişi Raporu vaya Mahkeme Kararı
 • Sigortalı aracın Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi,Sürücü Belgenizin fotokopisi,Alkol raporu
 • Zarar gören kişiye ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi,Sürücü Belgesi ve Alkol Raporu

Yaralanmalarda

 • Trafik kazası tespit tutanağı,Karakol görgü ve tespit tutanağı,ifade tutanakları
 • Tutanaklarda kusura ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı takdirde Bilirkişi Raporu vaya Mahkeme Kararı
 • Yaralanan kişinin kimliği
 • Tedavi giderlerini gösterir onaylı fatura asılları
 • Reçeteler
 • Tedavinin bittiğine dair kesin hastahane raporu
 • Tedavi masraflarının sigortalımız tarafından ödendiği durumda 3.Şahsın ödemeyi aldığı ve sigortalımızı ibra ettiğine dair belge

Yaşam kaybında

 • Trafik kazası tespit tutanağı,Karakol görgü ve tespit tutanağı,ifade tutanakları
 • Tutanaklarda kusura ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı takdirde Bilirkişi Raporu vaya Mahkeme Kararı
 • Yaşam kaybı raporu veya Defin Ruhsatı
 • Aile Nüfus Kayıt örneği
 • Veraset ilamı
 • Yaşamını Kaybedenin son gelir durumunu gösterir belge