Seyahat Sigortası Riskin Gerçeklemesi Durumunda Yapıması Gerekenler

SEYEHAT SİGORTA RİSKİN GERçEKLEŞMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Bir risk gerçekleştiğinde genel şartlara göre sigortalı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Riskin gerçekleştiğinin ihbarının yapılması
  Sigorta ettiren veya hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren beş gün içinde sigortacıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sigorta ettiren veya hak sahipleri ilgili ihbarda kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın gerçekleştiği durum ile bunun sonuçlarını bir rapor halinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 • Tedaviye başlanması ve gerekli tedbirlerin alınması
  Kazayı takiben derhal bir doktor çağırılarak gereken tedaviye başlanması ve sigortalının iyileşmesi için gerekli görülen tüm tedbirlerin alınması gereklidir. Sigortacı her zaman sigortalıyı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına sahiptir ve sigortalının bu muayene ve kontrollerin yapılmasına müsaade etmesi zorunludur. Sigortalının tedavisi ve iyileşmesi hakında sigortacının doktoru tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek önerilere uymaları şarttır.
  Eğer yukarıdaki bu yükümlülükler kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar geçersiz olur. Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu sebeple kaza sonuçları ağırlaştığı durumda sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz.
 • Gerekli tüm belgelerin sigortacıya teslim edilmesi
  Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza sonuçları ve tazminatın tesbitiyle ilgili gerekli belgeleri sigortacıya sağlamakla yükümlüdür.