Enerji Sigortaları

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)

Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

RES projeleri kapsamında Türker Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover)
Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
Projenin montajı sırasında türbinlerde meydana gelen bir hasar sebebi ile ortaya çıkan Gelir Kaybı (Henüz gelir elde edilmiyor olsa bile)
Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk (Contingent Liability) Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Rüzgar Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı

Güneş Enerjisi Santralleri  (GES)

Güneş Enerji Santralleri (RES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

GES projeleri kapsamında Türker Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover)
Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Photovoltaic ve Integrated Photovoltaic Sistemler, Solar Termal Enerji Sistemleri, Trough Sistemleri için Dolu ve Buzlanma riskleri dahil All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk (Contingent Liability) Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Güneş Enerjisi Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı

Hidroelektrik Santralleri (HES)

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de en gelişmiş sektördür ve her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

HES projeleri kapsamında Türker Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover)
Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk (Contingent Liability) Teminatı
Projenin operasyona geçmesinden sonra Yağmur Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı

Paylaş.