İş Yeri Sigortası Hasarlarında Neler Yapmalısınız?

İhbar Anında Gerekenler

 • Poliçe ve acente numarası
 • Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın mahiyeti
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu

Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar

 • Poliçe Fotokopisi
 • İtfaiye Raporu
 • Hasara İlişkin Faturalar
 • Hasara İlişkin Fotoğraflar
 • Cumhuriyet. Savcılığından Takipsizlik Kararı
 • Zararı Gösteren Beyan / Talepname
 • Polis veya Jandarma Tutanağı
 • Vergi Levhası (İşyerleri İçin )
 • Mal Sahipleri Için Tapu Belgesi
 • Kiracılar İçin Kira KontratıDahili Su Hasarı
  • Poliçe Fotokopisi
  • Hasara İlişkin Faturalar
  • Hasara İlişkin Fotoğraflar
  • Tapu ( Binalar İçin)
  • Kira Kontratı( Ev Eşyası İçin)
  • Vergi Levhası( İşyerleri İçin)

  Hırsızlık Hasarı
  • Poliçe Fotokopisi
  • Karakol Müracaat Tutanağı ve Görgü Tespit Tutanağı
  • Vergi Levhası ( İşyeri İse )
  • Beyan ( Olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
  • Hırsızlık Sonrası Yapılan Tesbitte çalınan Emtianın ( işyeri ise ) veya Eşyaların Dökümü
  • Hasara İlişkin Faturalar
  • Hasara İlişkin Fotoğraflar
  • Poliçe Fotokopisi
  • Genel Şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması.

  Fırtına Hasarı
  • Poliçe Fotokopisi
  • Poliçe örneği
  • Prim ödeme Makbuzları
  • Meteoroloji Raporu
  • Hasar Talepnamesi
  • Tapu veya Kira Kontratı
  • Hasarla İlgili Fotoğraflar

  Deprem Hasarı
  • Poliçe Fotokopisi
  • Zararı Gösteren Beyan
  • Afet İşleri Müdürlüğü Raporu
  • Hasara İlişkin Faturalar
  • Hasara İlişkin Fotograflar
  • Tapu veya Kira Kontratı (Bina hasarında)
  • Emlak Vergi Beyannamesi ve/veya Yapı Kullanma İzin Belgesi (Bina hasarında)
  • Muhasebe Kayıtları (muhteviyat ile ilgili hasarlarda)
  • Vergi Levhası Sureti

  Cam Kırılması Hasarı
  • Poliçe fotokopisi
  • Zararı Gösteren Beyan / Talepname
  • Hasara ilişkin Faturalar
  • Hasara ilişkin Fotoğraflar
  • Vergi Levhası (İşyerleri İçin )
  • Mal Sahipleri İçin Tapu Belgesi
  • Kiracılar İçin Kira Kontratı

  Makine Kırılması İhbar Anında Gerekenler
  •  Poliçe ve acente numarası
  • Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi
  • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı
  • Hasar tarihi
  • Tahmini hasar miktarı
  • Hasarın mahiyeti
  • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu

Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar

 • Poliçe fotokopisi
 • Hasarlanan makinanın faturası
 • Teknik servis raporu
 • Beyan
 • Sigortalı talep yazısı
 • Hasar fotoğrafları

Nakliyat Sigortası İhbar Anında Gerekenler

 • Poliçe ve acente numarası
 • Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın mahiyeti
 • Hasarın nerede meydana geldiği,
 • Hasarlı emteanın bulunduğu adres ve irtibat telefon numarası,

Yapılması Gereken Diğer İşlemler

 • Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emteaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.
 • Sigortalı, rücu haklarımızın korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasar bildirimi yapmak zorundadır.
 • Sigortalı, eğer bir deniz taşımacılığı söz konusu ise, yükte meydana gelen hasarın ileride tazmin edileceğine dair gemi donatanından veya acentesinden teminat mektubu almalıdır, aksi takdirde gemiye tedbir konulması yoluna gidilmelidir.

Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar

 • Deniz Taşımaları
  • Poliçe
  • Fatura
  • Konişmento
  • Hasar gemide oluşmuşsa gemi rezerve zaptı
  • Gümrük sahasında hasarlanmışsa gümrük rezerve zaptı
  • Taşıma sözleşmesi
  • Gemi donatanının ve Türkiye’ deki acentesinin isim/ünvan ve adresleri
  • çeki listesi
  • Gümrük beyannamesi
  • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
  • Yurtdışı hasarlarda Lloyds ekspertiz raporu
  • Manifesto
  • Sıvı emtea taşımalarında yükleme ve boşaltma ve yükleme limanlarından alınan gözetim raporları

 

 • Kara, Hava ve Demiryolu Taşımaları
  • Poliçe
  • Fatura
  • Konişmento
  • Araçtan hasarlı tahliye durumunda nakliyat firması yetkililerinin ve sürücünün imzaladığı hasar tespit tutanağı
  • Muayene tutanağı
  • Gümrük sahasında hasarlanmışsa gümrük rezerve zaptı
  • Emtea araçtan eksik çıkmışsa yada hiç çıkmamışsa müfrz ordino veya ademi teslim ordinosu
  • Taşıma sözleşmesi
  • Hasar kaza sonucu oluşmuşsa trafik kazası tespit tutanağı
  • Taşıma işini yapan şirketin veya acentesinin adı/ünvanı ve adresi