İnşaat Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ BELGELER

 • Sigorta poliçeniz ve varsa diğer ek belgelerinizin fotokopisi
 • Sigorta prim ödemelerinizi belgeleyen makbuz veya diğer belgelerin fotokopisi
 • Hasar bedelini ve oluşumunu açıklayan yazılı bildiriminiz. ( Hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi mutlaka belirtilecektir. )
 • Hasar bedelinin ödenebileceği banka, şube ve hesap numaranız.
 • Hasarın meydana geldiği iş sahasında tutulan tutanakların onaylı birer örneği
 • İnşaat sigortası hasarlarında yaşam kaybı, yaralanma, hırsızlık hasarlarında ise ilgili
 • Karakol tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Takipsizlik Kararı.
 • Montaj Sigortası ve Makine Kırılması Sigortası hasarlarında mahalli Karakol
 • Tutanakları ile olayın oluş şekli konusunda iş sahasındaki sorumlu kişilerin gerçek bilgisine dayalı olarak hazırlanan yazılı imzalı tutanaklar.
 • Olayla ilgili Bilirkişi Raporları
 • Hasar Fotoğrafları ( Hasar Eksperiniz tarafından çekildiği takdirde gerekli değildir. )
 • Yangın hasarlarında İtfaiye Raporları

Hasarınızın özelliğine göre şirketimiz tarafından görevlendirilecek hasar eksperiniz gerekli olan durumlarda sizden başka belgelerde talep edecektir.