İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasında Zararlarda Temin Edilmesi Gereken Evraklar

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HASARLARINDA MADDİ ZARARLARDA TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

MADDİ HASARLARDA

1) Zarar gören kişinin motorlu araç trafik ve tescil belgeleri ile sürücü belgesinin fotokopisi
2) Alkol raporu (Sigortalımızın ve karşı tarafın)
3) Trafik bilirkişi tespit tutanağı

YARALANMALARDA

1) Yaralanan şahsın kimliği
2) Tedavi masraflarını gösterir onaylı fatura asılları
3) Reçeteler
4) Tedavinin bittiğine dair kesin hastahane raporu
5) Tedavi masraflarının sigortalımız tarafından ödendiği durumda 3.Şahsın ödemeyi aldığı ve sigortalımızı ibra ettiğine dair belge