Ferdi Kaza Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekeneler

FERDİ KAZA SİGORTASI HASARLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ BELGELER

 • Sigorta poliçeniz ve varsa diğer ek belgelerinizin fotokopisi
 • Sigorta prim ödemelerinizi belgeleyen makbuz veya diğer belgelerin fotokopisi
 • Hasar bedelini ve oluşumunu açıklayan yazılı bildiriminiz. ( Hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi mutlaka belirtilecektir. )
 • Hasar bedelinin ödenebileceği banka, şube ve hesap numaranız.

YAŞAM KAYBINDA

 • Kazanın ne şekilde olduğunu gösterir resmi makamlarca düzenlenmiş olay tutanağı
 • Veraset ilamı ve aile nüfus kayıt örneği
 • İlgili vergi dairesinden alınacak tazminata ilişkin veraset  ve intikal vergisinin ödendiğine veya vergiden muaf olduğuna dair belge
 • Yaşam kaybı raporu ve ya defin ruhsatı
 • Yaşam kaybına uğrayan kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu gösterir belge
 • Yaşam kaybına uğrayan araçta ücretli olarak çalışıyor ise, şoför veya yardımcısının sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi makamlardan alınacak belge

SüREKLİ SAKATLIKTA

 • Kazanın ne şekilde olduğunu gösterir resmi makamlarca düzenlenmiş olay tutanağı
 • Sürekli sakatlık derecesini gösterir tam teşekküllü bir hastaneden alınan heyet raporu
 • Sürekli sakat kalan kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu gösterir belge
 • Sürekli sakat kalan kişi araçta ücretli olarak çalışıyor ise, şoför veya yardımcısının sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi makamlardan alınacak belge

Hasarınızın özelliğine göre şirketimiz tarafından görevlendirilecek hasar eksperiniz gerekli olan durumlarda sizden başka belgelerde talep edecektir